Yên Lập: Chuyển biến mạnh mẽ để phát triển toàn diện

Yên Lập là huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung  tâm  thành  phố  Việt Trìkhoảng 70 km. Yên Lập có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ quốc phòng, an ninh. Huyện có 5 xã thuộc khu vực ATK. Tổng diện tích tự nhiên là 43.783,62 ha, với 17 đơn vị hành chính (16 xã và 1 thị trấn ). Về địa giới hành chính giáp các tỉnh, huyện: Phía Đông giáp huyện Cẩm Khê và huyện Tam Nông (Phú Thọ), phía Tây giáp huyện Văn Chấn (Yên Bái), phía Nam giáp huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ) và phía Bắc giáp huyện Hạ Hoà (Phú Thọ).

Trong lịch sử, các thế hệ nhân dân huyện Yên Lập luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đấu tranh anh dũng của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những năm qua, kinh tế của huyện phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt gần 10%. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQ) đề ra. Bên cạnh 4 khâu đột phá của tỉnh (về phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch), huyện đã lựa chọn, xác định khâu đột phá riêng của huyện là phát triển kinh tế đồi rừng; đồng thời ban hành 11 nghị quyết chuyên đề và 1 đề án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đến giữa nhiệm kỳ đã có 15/22 chỉ tiêu đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, một số mục tiêu quan trọng đạt cao như cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản năm 2018 ước đạt 95,2 triệu đồng, vượt 10,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2018 ước đạt 860 tỷ đồng, vượt 110 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn bình quân vượt 8,4%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 17%, năm 2018 giảm 3,2%, vượt 0,7% so nghị quyết Đảng bộ huyện; các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, có hiệu quả. Nhiều công trình được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới, đặc biệt trong thu hút, phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ làm thay đổi diện mạo của huyện.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội, huyện Yên Lập đã có những bước phát triển quan trọng, đặc biệt là phát triển công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp và đầu tư phát triển hạ tầng; diện mạo của huyện nói chung, thị trấn Yên Lập nói riêng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có sự thay đổi rõ nét. Một số sản phẩm có thế mạnh như chè, cây lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản… được quan tâm phát triển; hình thành được vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Người dân Yên Lập đã có những chuyển biến mạnh mẽ về thay đổi tư duy sản xuất, được tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay trên mảnh đất quê hương.

UBND Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Trụ sở: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên lập, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210)3.870.134 – Fax: (0210)3. 622.327

Email: ubyenlap@phutho.gov.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *