Những Vấn Đề Nóng Của Ngành Giáo Dục

Những năm qua, mặc  dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng đầu tư cho giáo dục, đào tạo luôn được  Đảng và Nhà  nước quan tâm và coi trọng. Trong thời  kỳ đổi mới,  cùng  với sự phát triển của đất nước, nền giáo dục của nước ta đã có những bước  phát triển đáng  trân trọng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển theo quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục còn nhiều bất cập …

Cht Lượng Giáo Dục Đại Học Và Phổ Thông Chưa Cao

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng  Xuân Nhạ thừa  nhận thời gian qua, chất lượng đào tạo giáo dục chưa cao, đặc biệt là đào tạo sau đại học, liên kết, liên thông, chưa thu hút được sinh viên giỏi vào sư phạm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoạt   động   nghiên   cứu   khoa   học, chuyển  giao công  nghệ  và phục  vụ cộng đồng còn hạn chế. Số lượng công trình, bài báo, các phát minh sáng chế, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao chưa tương xứng với tiềm năng.

Một số trường đại học chưa đảm bảo đủ các điều  kiện về chất  lượng theo đề án thành lập, dẫn đến chất  lượng đào tạo thấp, khó tuyển sinh. Những trường này cũng không đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng.

Nguyên nhân một phần là cơ chế chính sách về giáo dục đào tạo còn nhiều bất cập; chưa tạo động lực khởi nghiệp, lập nghiệp; chưa đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng tương xứng yêu cầu. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ thấp, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT đầu tư các yếu tố đảm bảo chất lượng: Phát triển đội ngũ giảng viên có trình  độ tiến sĩ; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường, phát triển tư duy sáng tạo của học viên…

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành  chưa phân luồng  tốt, xem nhẹ năng lực thực hành. Đây là trách nhiệm của ngành giáo dục” – Bộ trưởng  Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Bạo Lực Học Đường Và Bạo Hành Trẻ Mầm Non Khá Phổ Biến,
Gây Phẫn Nộ Trong Dư Luận

Bạo Hành TrMm Non

Cũng theo Bộ GD&ĐT, một vài cơ sở giáo dục mầm  non  vẫn xảy ra tình trạng mất an toàn đối với trẻ. Còn có tình  trạng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng xử với trẻ chưa chuẩn nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và mực. Một số vụ việc giáo viên mầm non  có hành  vi bạo hành  trẻ. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở các cơ sở giáo dục  mầm  non  ngoài  công lập (nhóm lớp độc lập tư thục), làm ảnh hưởng thể chất, tinh thần của trẻ, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ GD&ĐT sẽ quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. Một số cơ sở trọng  điểm  đào tạo giáo viên mầm non, còn những  nơi khác trở thành trung   tâm   bồi  dưỡng,  tránh   tình trạng đào tạo giáo viên tràn lan, chất lượng kém.

Tình Trạng Xuống CẤP Đạo Đức CỦA Giáo Viên, Học Sinh

Gần đây, một số hiện tượng liên quan giáo dục  khiến  xã hội  lo ngại  như học sinh  vi phạm  pháp  luật,  đánh nhau;  vi phạm  luật  giao thông,  kỹ năng sống hạn chế dẫn đến tự tử do sức ép thành tích học tập từ gia đình; học sinh không biết cách xử lý mâu thuẫn; kém hiểu biết về pháp luật, dễ bị kẻ xấu lôi kéo tham  gia các hoạt động tệ nạn xã hội…

Một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Thời  gian  tới,  Bộ GD&ĐT chỉ  đạo xây dựng chương trình  giáo dục phổ thông mới có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện  đại, phong  phú,  phù  hợp  đặc điểm tâm lý và nhu cầu của đối tượng người học.

Chương trình hướng tới giảm bớt giáo dục lý thuyết, giáo điều; tăng cường giáo dục qua hoạt động trải nghiệm (về cảm xúc và hành vi, thái độ…), gắn liền những vấn đề thực tiễn.

200.000 cử nhân  thất nghiệp,  tỷ lệ không cao?

Bộ GD&ĐT cho  biết, chất  lượng  đào  tạo  chưa  cao,  đặc  biệt  là đào  tạo  sau  đại học, liên kết, liên thông… nên còn khoảng 200.000 lao động trình độ đại học trong độ tuổi lao động chưa có việc làm.

Theo Bộ trưởng  GD&ĐT, tỷ lệ thất  nghiệp  trình độ đại học ở Việt Nam trên dưới 4%. Nếu tính trong tổng số hơn 5 triệu lao động trình độ đại học thuộc độ tuổi này, tỷ lệ không quá lớn (năm 2017 gần

3% đến 4,5%, chủ yếu là làm việc không đúng ngành hoặc không muốn chấp nhận dịch chuyển đến nơi thiếu lao động). Đây cũng là tình trạng chung của các nước trên thế giới.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *